Rajasthan Police

Officers Name Designation Office  Mobile No.
Sh. Yogesh Yadav Superintendent of Police 223002 9530034111
8764870001
Sh. Prakash Kumar Sharma Addl. Superintendent of Police 223003
223909 (Fax)
9414083345
8764870002
Sh. K.K. Sharma

Addl. S.P.

A.C.B.

220444 9414050534
Sh. Jeev Prakash Joshi

 Dy. S.P.

      Dausa      

224504 9413083665
Sh. Prakash Chand

  Dy. S.P.

    Bandikui  

01420-222090 8764870004
9785093380
 Sh. Poonam Chand

  Dy. S.P.

  Manpur

01420-254200 8764870005
Sh. Sehdev Kaviya

   Dy. S.P.

       Mahwa     

07461-283298 8764870006
9829062084
  Sh. Shabbir Ahmed

   Dy. S.P.

 SC/ST Cell Dausa

223944 8764870008